VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

Vezikoüreteral reflü (VUR) idrarın,  idrar torbasından  (mesaneden) üst üriner sisteme (ureter ve böbreğe) geriye doğru fizyolojik olmayan kaçışıdır.

Normal çocuklarda VUR sıklığının %0.4-1.8 oranında olduğu tahmin edilmektedir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan olgularda %30-40, VUR saptanan hastaların kardeşlerinde %27-46, VUR olan kişilerin çocuklarında %36-50, antenatal hidronefrozlarda (doğum öncesi böbrekte idrar toplayıcı sitemde genişleme olan olgularda) %10-40, ciddi ürogenital anomalileri olanlarda (posterior üretral valv vs.) %40-60 oranında VUR görülmektedir.

VUR'un tanısı işeme sistoürotrografisi  (İSÜG) ile konulur. İSÜG pratikte ve halk dilinde "sondalı film" olarak adlandırılır. VUR 5 derecede değerlendirilir. US (ultrosonografi)  İle VUR tanısı konulamaz.

VUR idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda idrar kesesinde üreyen mikroorganizmaları, üst üriner siteme ve böbreğe taşınmasına, böbrekte iltihaba (pyelonefrite)  neden olur. Böbrekte oluşan hasarlanma (renal skar) böbrek fonksiyonlarının bozulmasına, hipertansiyona, proteinüriye, büyüme geriliğine, böbrek yetmezliğine ve kız çocuklarında ileride gebelik komplikasyonlarına neden olabilir.

I-III derece VUR'lar zaman içerisinde spontan düzelebilir.

Çocuklarda VUR tedavisindeki amaç tekrarlayan İYE'nun önlenmesi, böbrek hasar olasıllığının azaltılması ve sonradan gelişecek komplikasyonların en aza indirgenmesidir.

Tıbbi tedavi VUR’un zaman içerisinde spontan düzeleceği temeline dayanır. Koruyucu antibiotik İYE ve renal skar oluşumu açısından yüksek riskli olan hastalara  önerilmektedir. Genellikle ateşli İYE öyküsü olan ve VUR tespit edilen 1 yaşından küçük çocuklar ve  3-5  derece VUR tespit edilen hastalara koruyucu antibiotik kullanılması gerekmektedir.

VUR tanısı alan erkek hastalarda sünnetin koruyucu faydası bulunmaktadır.

Endoskopik enjeksiyon: idrar torbasına özel bir aletle (sistoskopla) girilip üreter(idrarı böbrekten idrar torbasına getiren kanalın) ağzına, iğne aracılığıyla özel bir sıvı madde (örneğin teflon) enjeksiyonu yapılma işlemidir. Endoskopik enjeksiyon ile VUR ortadan kaldırılır. İlk uygulamada başarı şansı %75-80'dir.

Kapalı (laporoskopik) veya açık ameliyat teknikleriyle üreterin idrar torbası kas ve mukozası altındaki parçası uzatılması sağlanır. Kapalı (laporoskopik) veya açık ameliyat ile VUR'nün tedavi başarı şansı çok yüksektir. %98 (92-99 ) VUR ortadan kaldırılır.

 

DEVAMI>>

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez