OBEZİTE (ŞİŞMANLIK)

Obezite(şişmanlık), sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı miktarda yağ birikmesidir. Vücutta yağ dokusu, vücut ağırlığına oranla patolojik olarak artmıştır. Diğer bir deyimle obezite vücut yağ oranının artması ve davranış, endokrin ve metabolik değişikliklerle karakterize kompleks, multifaktöryel bir hastalıktır.

 

Obezite ve obezite ile ilişkili sorunlar günümüzde en önemli halk sağlığı sorunudur. Çocukluk ve adölesan dönem obezitesi erişkin dönemde birçok hastalıkların gelişmesinde önemli rol oynamakta; ciddi tıbbi sorunlar, sosyal ve psikolojik problemler oluşturmaktadır. Çocukluk çağı obezitesi erişkin çağı obezitesi, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, ortopedik bozukluklar, karaciğer yağlanması, safra kesesi hastalıkları, uyku bozuklukları, deri hastalıkları, üreme bozuklukları, solunum bozuklukları ve kanser rizkinin artışına neden olabilmektedir. Toplum sağlığı açısından büyük risk taşıyan çocukluk çağı obezitesinin öncelikle oluşması engellenmeli ve ayrıca saptanan çocukluk çağı obezitesinin de uzun süre tedavisinin yapılması gerekmektedir.

 

Obezite ve fazla kiloluluk ortalama olarak, çocuk ve adölesanların %25-30'unu etkileyen önemli bir beslenme problemidir. Obezite ve fazla kiloluluğun sıklığı ırk, yaş ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  Genellikle kız çocuklarında erkeklere nazaran daha sık görülmektedir. Bazı ülkelerde (İtalya, Avusturya, Yunanistan) ise erkek çocuklarında daha sıktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde üst sosyo-ekonomik düzey ailelerin çocuklarında daha sık saptanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise alt  sosyo-ekonomik düzey ailelerde, beslenme bilgisinin yetersizliğine bağlı  daha sık geliştiği bildirilmektedir.

 

Çocukluk çağı obezitesi özellikle gelişmiş ülkelerde olmakla beraber bütün dünyada görülme sıklığı giderek artmaktadır.Çocuk yaşlarda obezite sıklığı son 30 yılda 3 kat artmıştır.  Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’dan bu yana gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Beslenme İncelemesi Yoklaması (National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) ), son 30 yılda  (1976-1980 ile 2003-2006 ) yaşları 2-5 arasındaki çocuklardan fazla kilolu yada obez olanların oranının yaklaşık %5’den %12’4’e, 6-11 yaşta %6.5’den %17’ye, 12-19 yaşta %5’den %17’ye yükseldiği bildirilmiştir. Türkiyede de 2006-2007 yılları arasında  üst sosyo-ekonomik düzey ailelerin 6-11 yaş arası çocuklarında, kız ve erkeklerde fazla ağırlıklı olma oranı %30.2 bulunmuştur. Avrupa’da çocukların % 20’si aşırı kilolu ve bu çocukların 1/3’i şişmandır.

 

Obez çocukların 1/3’ü, obez adolesanların ise %80’i erişkin yaşa ulaştıklarında da obez kalmaktadırlar. Diğer yandan erişkin yaşlarda görülen obezite vakalarının %30 kadarında başlangıcın çocukluk çağlarına dayandığı bilinmektedir.

 

DEVAMI>>

 

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez