Bebeğinizin A B C'si
Beslenmesi, Bakımı ve Aşıları
Prof. Dr. Mustafa Bak
Yakın Kitabevi, İzmir, 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇOCUK GELİŞİMİ

Prof.Dr.Mustafa Bak

Cinius Yayınları, İstanbul,2011.

 

 

I.Bölüm:GELİŞİM KURAMLARI  …………………………………….………………………………...

1.Gelişme ve kuram ……………………………………………………………………………………..

Gelişme ve Büyüme

Gelişimin temel ilkeleri

Evre ve kuram

2. Freud’un psikoseksüel gelişim kuramı ……………………………………….…………

Dinamik yaklaşım

Yapısal yaklaşım (Kişilik Yapısı: İd, Ego ve Süper Ego)

Yapısal ilişkiler

Topoğrafik yaklaşım

Evre yaklaşımı

Normal-anormal süreklisi

Psikoanalitik yöntemler

Psikoseksüel gelişim kuramı

Oral evre

Anal evre

Fallik evre

Gizil dönem

Genital evre

Kuramın değerlendirilmesi

3.Erikson’un psikososyal gelişim kuramı  ………………………………..

Evrelerin betimlemesi

Birinci evre: Bebeklik dönemi: ( temel güvene karşı güvensizlik dönemi)

İkinci evre: Erken çocukluk dönemi:( özerklik-bağımsızlığa karşın utanç ve kuşku dönemi)

Üçüncü evre: Oyun çocukluğu dönemi: (girişime karşı suçluluk dönemi)

Dördüncü evre (Üreticiliğe karşın küçüklük-değersizlik dönemi=Çalışkanlık ve yapıcılığa karşı aşağılık duygusu dönemi )

Beşinci evre: Ergenlik dönemi (kimlik duygusuna karşın rol kargaşası)

Altıncı evre: Genç erişkinlik: ( Yakınlığa ve dayanışmaya karşı yalıtılmışlık =tek başınalık)

Yedinci evre: Orta erişkinlik:( yerinde saymaya=duranlığa karşı üretkenlik dönemi)

Sekizinci evre: Olgunluk-yaşlılık (umutsuzluk hissine karşın benlik bütünlüğü-bilgelik safhası)

Kuramın değerlendirilmesi

4. Piaget’in bilişsel gelişim kuramı   …………………………………………………………….

Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri

1.Duyusal Motor (Duyu Hareket/Duyu-Devinimsel) Dönemi (bebeklik: 0 – 2 yaş)

2. İşlem Öncesi (ilk çocukluk) Dönemi (2 – 7 yaş)

3. Somut işlemler Dönemi (ikinci çocukluk) (7-12 Yaş)

4. Ergenlik/Soyut/Formel İşlemler(12yaş- ergenliğin sonu)

Kuramın değerlendirilmesi

5. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramı  …………………………………………………………..

Piaget’in ahlak gelişimi kuramı

Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramı

I-Gelenek Öncesi Düzey

1.Evre: Ceza ve itaat dönemi

2.Evre: Araçsal ilişkiler eğilimi

II- Geleneksel Düzey

3.Evre: Kişiler arası Uyum Eğilimi

4.Evre: Kanun ve Düzey Eğitimi

III-Gelenek Ötesi İlkelere Dayalı Düzey

5. Evre: Sosyal Sözleşme Eğilimi

6.Evre: Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi

Kuramın değerlendirilmesi

6.Bandura’nın sosyal bilişsel kuramı …………………………………………………………..

II.Bölüm: FİZİKSEL BÜYÜME VE PSİKOMOTOR GELİŞİM …………….....

Bedensel (fiziksel) büyüme

Psikomotor gelişim

III.Bölüm: ÇOCUKLUK  DÖNEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ …………………..

Bebeklik (süt çocukluğu) dönemi: 0-12 aylar

Erken çocukluk (özerklik) dönemi: 12-36 aylar

Oyun çocukluğu dönemi: 3-6 yaşlar

Okul çocukluğu dönemi: 6-11 yaşlar

Ergenlik (adölesan, gençlik çağı)dönemi: 12-21 yaşlar  

IV.Bölüm: ÇOCUK YETİŞTİRME …………………………………………………………………....

Çocuk yetiştirme

Anne baba olmak

Sevgi ve güven

Neşe ve öfke

Korku

Sorumluluk

Disiplin

Özerklik(otonomi)

Benlik duygusu

Dil gelişimi

Bilişsel gelişim

Sosyal gelişim

Değer yargıları ve yalan

Ahlak gelişimi

Cinsel gelişim

Aile ilişkileri

Tuvalet eğitimi

Uyku

Beslenme

Arkadaşlık

Oyun

Televizyon-bilgisayar

Okul

Sonsöz…………………………………………………………………………………………………………

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez