cocuk_gelisimi nefroloji Çocuk Sağlığı M.Bak Klinigimiz

Değerli çocuklar, sevgili anne-babalar, öğrencilerim, meslektaşlarım, dostlarım kişisel web sayfama hoş geldiniz.

Bu site aracılığıyla yazılarıma, çocuk sağlığı konusundaki bilgilere ulaşabilir ve biz ile iletişim kurabilirsiniz. Web sitemdeki tüm yazı içerikleri

sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Çocuklarınız  hakkında sorunlarınız ve sorularınız olur ise 

sormaktan lütfen çekinmeyiniz.

Çocuklarınızın büyümesi, gelişimi, izlemi ve sağlığı konusunda her zaman sizlerle birlikteyim.

Sevgilerimle.  

 

Prof. Dr. Mustafa Bak     

                                                                                                                                             

Kliniğimizde  0-18 yaş arası tüm çocukların idrar yolları ve böbrek ile ilgili tüm hastalıkları (Çocuk Nefrolojisiyle) ve  de Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları konusunda hizmet verilmektedir.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak kliniğimde verdiğim hizmetler:

*0-18 yaş arası çocukların tüm hastalıklarının erken tanısı, tedavisi ve izlemi

*Yenidoğan, prematür (erken doağan) ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin beslenmesi, tüm hastalıklarının tanısı, tedavisi ve izlemi

*Bebeklerin ve çocukların normal beslenmelerin düzenlenmesi, beslenme eğitimi ve takibi 

*Sağlam bebek ve çocukların büyümesi ve motor, bilişsel, psikososyal gelişimi, takibi ve desteği

*Aşılama ve koruyucu hekimlik hizmetleri

 

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olarak tanı, tedavi ve izlemini yaptığım hastalıklar:

*Anne karnında ultrosonografiyle saptanan böbrek ve idrar yolu hastalıkları (anomalileri)

*Yenidoğan bebeğin böbrek sorunları

*Konjenital (doğuştan) ve genetik böbrek hastalıkları

*Böbrek ve idrar yolarının anomalileri ve obstrüsiyonları (tıkanmaları)

*İdrarda kanama ve idrarda fazla protein atılımı

*İdrar yolu enfeksiyonları ve vezikoüretral reflü

*Gece ve gündüz idrar kaçırma, işeme bozuklukları

*Böbrek ve idrar yolları taşları, hiperkalsiüri (idrarla fazla kalsiyum atılımı)

*Çocukluk çağı hipertansiyonu ve vaskulitler (damar hastalıkları)

*Nefrotik sendrom, nefritler ve sistemik hastalıkların böbrek tutuluşları

* Böbreğin kistik hastalıkları ve böbrek tubulus hastalıkları

*FMF (ailevi akdeniz ateşi),amiloidoz, otoinflamatuvar hastalıklar

*Böbrek yetmezlikleri, diyaliz ve böbrek nakli 

ÇOCUK NEFROLOJİSİ
PROTEİNÜRİ= İDRARLA NORMALDEN FAZLA PROTEİN ATILIMI: İdrarla normalden fazla protein atılımı durumuna, proteinüri denilir. Proteinüri 24 saatlik idrarda (bir günlük idrarda) 150 mg'dan fazla protein atılımıdır.
Detaylı Bilgi
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BEBEKLERDE UYKU: Bebeklerde uyku, eğitimle öğrenilebilen bir beceridir. Uyku eğitiminin hedefi, bebeği desteksiz, kendi kendine, yatağında uyumayı öğretmektir. Uyku eğitimi doğumdan itibaren başlanan bir süreçtir.
Detaylı Bilgi
ÇOCUK GELİŞİMİ
ANNE BABA OLMAK: Anne-baba olmak bizim sorumluluğumuzdur. Anne-baba sorumluluğu, isteyerek veya istenmeyerek alınmış olsa da bebek doğduktan sonra bu sorumluluktan kaçma olanağı yoktur.
Detaylı Bilgi
Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez